Til hovedinnhold

Peer-Victimization of Young Children With Developmental and Behavioral Difficulties

Småbarn med utviklingsvansker utsettes oftere for krenkelser og erting. Risiko for å bli utsatt for gjentatte krenkelser og erting øker i takt med hvor mange vansker barnet har. Det viser en studie av over 41 000 femåringer i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Bilde av forsiden til Journal of Pediatric Psychology
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Nonverbale lærevansker, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming, Autismespekter, AD/HD, Barnehage, Artikler, Sosiale ferdigheter, Lærevansker og utviklingshemming, Mobbing
  2. Språk: Engelsk
  3. Utgiver: Oxford academic
  4. Forfatter: Elise Øksendal m.fl.

Dette er en av verdens største studier av erting og krenkelser blant barn. Undersøkelsen omfatter mer enn 41 000 femåringer som deltok i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Blant disse hadde 18 prosent minst én vanske som ble rapportert av mor. Mor svarte også på om deres barn ble plaget eller mobbet av andre barn. Mødre som sa at deres barn ble mobbet eller plaget noen ganger eller ofte, ble inkludert i gruppen av barn som opplevde erting og krenkelser.

Studien er et samarbeid mellom forskere ved Folkehelseinstituttet, Statped og Universitetet i Oslo.

Kontaktpersonen er forsker Elise Øksendal. Hun er doktorgradsstipendiat ved avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet og seniorrådgiver i Statped

Peer-Victimization of Young Children With Developmental and Behavioral Difficulties—A Population-Based Study