Til hovedinnhold

Psychiatric assessment in congenital blindness, ASD and ID: experience from two clinical cases

  1. Kategori: Syn, Autismespekter, Artikler
  2. Språk: Engelsk
  3. Utgiver: Emerald Insight
  4. Forfatter: Jorunn Ytrehorn Wiik og Gro Aasen med flere

Psykiatrisk vurdering hos voksne med autismespekterforstyrrelse og intellektuell funksjonshemming (ID) er kompleks og utfordrende. Med samtidig forekommende medfødt blindhet økes denne kompleksiteten. Systematisk kunnskap om psykiatrisk vurdering i denne kombinasjonen av utfordringer er praktisk talt ikke-eksisterende, og det er lite veiledning tilgjengelig for klinikere som står overfor denne oppgaven.

Artikkelen beskriver to kasus der personene har autisme og angstdiagnose og er et tverrfaglig samarbeid mellom Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus og Statped fagavdeling syn.

Av Jorunn Ytrehorn Wiik og Gro Aasen, Statped, med flere.

I: Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, ISSN: 2044-1282

Publication date: 21 August 2019

Forskning og utvikling