Til hovedinnhold

Research evidence for mathematics education for students with visual impairment: A systematic review

Målet med denne studien var å utføre en systematisk gjennomgang for å sammenfatte evidensbasert litteratur om matematikkundervisning blant synshemmede elever.

Bilde av førstesida i studien
  1. Kategori: Syn, Matematikk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Læringsstrategier, Punktskrift
  2. Språk: Engelsk
  3. Utgiver: Cogent Education (2019), 6: 1626322
  4. Forfatter: Oliv G. Klingenberg, Anne H. Holkesvik and Liv Berit Augestad