Til hovedinnhold

Små barn med synssvekkelser i en digital verden

Småbarns hverdag digitaliseres i stadig større grad, og digital kompetanse er viktig i dagens informasjonssamfunn.

  1. Kategori: Syn, Artikler, Sansestimulering, Tidlig innsats, Teknologiutvikling
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Spesialpedagogikk
  6. Forfatter: Inger Lene Hustuft, Bente Elisabeth Kristiansen m.fl.

Denne studien undersøker om barnehagebarn med synssvekkelser henger med på denne utviklingen. Nær halvparten av barna i studien var ett år eller yngre første gang de brukte nettbrett og smarttelefon. Barna med synssvekkelser hadde lik tilgang til og brukte digitale enheter på samme måte som barna med normalt syn. Foreldrene var generelt positive til barnas deltagelse i den digitale verden. Oppdatert kunnskap om teknologien barna benytter er nødvendig for å kunne gi veiledning slik at barna får den nødvendige digitale kompetansen.

Artikkelen er publisert i Spesialpedagogikk nr. 4/2017 s. 36-47