Til hovedinnhold

Språkutvikling i taktil modalitet gjennom friluftsliv.

Bilde av omslagsside på boka
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Kroppsøving, Artikler, Bokmål
  2. Språk: Norsk
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Nordic Welfare Centre, 2018
  5. Forfatter: Joseph William Gibson

Forskning og utvikling

Dette kapitlet handler om hvorfor utendørsaktiviteter og naturen bidrar så positivt til språkutvikling i en kroppslig-taktil modalitet. Det undersøker på tre aspekter ved aktivitetene: stimulering av autentiske opplevelser, relasjoner og naturen i seg selv, som alle tre ser ut til å være avgjørende. Kapitlet avsluttes med en vurdering av hvordan vi kan støtte opp under denne språkutviklingen.