Til hovedinnhold

Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen

Hvordan ungdom med atferdsvansker bruker og oppfatter språk, kan avdekke pragmatiske språkvansker som har fulgt dem siden de var barn. Å kartlegge dette gjør det mulig å tilrettelegge skole- og behandlingstilbud.

Forside Research in Developmental Disabilities
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Ungdomstrinnet, Videregående, Artikler, Sosiale ferdigheter
  2. Språk: Engelsk
  3. Format: HTML/PDF
  4. Utgiver: Journal of Research in Developmental Disabilities
  5. Forfatter: Wenche A. Helland, Astri J. Lundervold, Mikael Heimann og Maj-Britt Posserud

Artikkelen dreier seg om forholdet mellom sosiale utfordringer og språkvansker i barndommen og sosiale utfordringer i ungdommen. Den fokuserer på stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen og betydningen av pragmatiske språkproblemer.

70 % av dem som deltok i undersøkelsen som ligger til grunn for artikkelen, hadde språkvansker i klinisk forstand. De som hadde språkvansker som barn og problemer med sine jevnaldrende, hadde også vansker med hvordan de brukte språk for å kommunisere da de ble ungdommer.

Hvordan vi bruker og oppfatter språk i ulike kontekster, den sosiale funksjonen til språket, kalles pragmatiske språkvansker.

Barn med ADHD bør sjekkes for språkvansker

To artikler som ble publisert i 2012, tok for seg at de fleste barn som har ADHD, også har språkvansker.

Disse barna sliter både med å uttrykke seg og med å forstå innhold i samtaler. De vil også lettere kunne mislykkes i det sosiale samspillet med jevnaldrende, ifølge artikkelforfatterne.

Om dette uttalte Wenche Andersen Helland til forskning.no: – Ved mangelfull innsats for å fremme språklig utvikling hos barn med ADHD risikerer vi at mange faller utenfor. Dette betyr i praksis at disse barna ikke lærer det man skal på skolen.