Til hovedinnhold

Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

Småbarn med svake språkferdigheter er mer utsatt for erting og mobbing, men de er også oftere involvert i erting og mobbing av andre. Det viser resultater fra en ny undersøkelse.

Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har språkvansker eller forsinket språkutvikling utsettes hyppigere for gjentatt erting og mobbing sammenlignet med barn som ikke har slike vansker. Disse barna er også oftere involvert i å erte/mobbe andre barn sammenlignet med barn uten vansker. Det viser en studie som Folkehelseinstituttet (FHI) og Statped har fått publisert i Journal of Speech Language and Hearing Research.

Les artikkelen her: Associations Between Language Difficulties, Peer Victimization, and Bully Perpetration From 3 Through 8 Years of Age: Results From a Population-Based Study.

Bør være oppmerksomme på barn med forsinket språkutvikling

Språk er et verktøy som vi mennesker bruker for å forklare og forstå egne følelser, erfaringer og atferd. Språk er også nært knyttet til barns sosiale utvikling.

Hovedforfatter Elise Øksendal og kollegaer undersøkte sammenhengen mellom språkvansker og mobbing mellom barn over tid. De fant blant annet at svake språkferdigheter målt allerede ved tre års alder viste økt sammenheng med erting og mobbing målt ved fem og åtte års alder.

Barn med alvorlige og vedvarende språkvansker både ertes og erter andre oftere enn barn uten vansker. Men også barn med milde vansker, eller barn som strever i visse perioder, er mer involvert i erting og mobbing sammenlignet med barn uten vansker.

– Det er derfor gode grunner til å være oppmerksom på barn med forsinket språklig utvikling, eller såkalte «late bloomers», sier Elise Øksendal, seniorrådgiver i Statped og tilknyttet Folkehelseinstituttets avdeling for barns helse og utvikling.

Forskerne tar til orde for tidlig å rette oppmerksomheten mot barn med språkvansker og tiltak som kan hjelpe barn som opplever dette.

– Forebygging og håndtering av erting og mobbing må begynne allerede i barnehagen, og man bør rette et særlig fokus mot barn som strever med språk og kommunikasjon.

Bekrefter tidligere studier

Resultatene bekrefter funn fra tidligere studier om at barn med språkvansker, opplever mer mobbing og erting sammenlignet med sine typisk utviklende (TD) jevnaldrende. Dette gjelder både barn med språkforstyrrelser og barn med svake språkferdigheter.

Det er imidlertid få studier som har undersøkt om disse barna også mobber andre mer, slik det kommer fram i denne studien fra Øksendal og kolleger.

Om studien

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Statped og FHI, og er en del av Språk- og læringsstudien (SOL) ved FHI. Studien omfatter mer enn 20 000 barn som var med i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). Språkferdigheter ble målt ved tre, fem og åtte år. Å være utsatt for erting/mobbing ble målt ved fem og åtte år, mens det å utsette andre for erting og mobbing ble målt ved åtte år.

Forskerne bak studien er: Elise Øksendal, Ragnhild Eek Brandlistuen, Dieter Wolke, Siri Saugestad Helland, Arne Holte og Mari Vaage Wang

Referanse

Øksendal E, Brandlistuen RE, Wolke D, Helland SS, Holte A, Wang MV. Associations Between Language Difficulties, Peer Victimization, and Bully Perpetration From 3 Through 8 Years of Age: Results From a Population-Based Study. J Speech Lang Hear Res. 2021 Jun 16:1-17. doi: 10.1044/2021_JSLHR-20-00406