The concurrent and longitudinal relationship between narrative skills and other language skills in children | www.statped.no

The concurrent and longitudinal relationship between narrative skills and other language skills in children

I denne studien undersøkte vi forholdet mellom narrative ferdigheter (Renfrew Bus Story Test) og andre språkferdigheter (vokabular, grammatikk og språklig hukommelse) ved 4 år, og sammenhengen mellom disse språkferdighetene ved fire år og språk- og lytteforståelse ved 7 år hos 215 barn. Hovedformålet med studien var å se om narrative ferdigheter hadde en unik påvirkning på senere språkferdigheter og lytteforståelse.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori:

Språk: Engelsk

Pris: Gratis

Forfatter: Jannicke Karlsen, Hanne Næss Hjetland, Johan Braeken, Monica Melby-Lervåg

Utgiver: First Language, SAGE Journals

Resultatene viste at narrative ferdigheter, språk (vokabular, grammatikk og språklig hukommelse) og lytteforståelse var ulike, men relaterte ferdigheter, og at narrative ferdigheter ved 4 år var sterkt relatert til både språkferdigheter og lytteforståelse ved 7 år. Samtidig kunne ikke narrative ferdigheter predikere mer av variasjonen i verken språkferdigheter eller lytteforståelse ved 7 år når vi hadde kontrollert for variasjonen i språkferdigheter ved 4 år.

Med andre ord så det ut til at språkferdigheter målt gjennom ordforråd, grammatikk og språklig hukommelse i større grad enn narrative ferdigheter, kunne fange opp de ferdighetene som er viktige for språkferdigheter og lytteforståelse hos 7-åringer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!