Til hovedinnhold

The development of an educational checklist for individuals with CHARGE syndrome

Forsidebilde av Journal International Journal of Developmental Disabilities
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Artikler
  2. Språk: Engelsk
  3. Utgiver: Journal of Developmental Disabilities 2019
  4. Forfatter: Lillian J. Slavin & Timothy S. Hartshorne

CHARGE syndrom er en sjelden genetisk betinget tilstand som kan gi komplekse sansemessige, medisinske, kommunikative, utviklingsmessige og atferdsmessige utfordringer. Personer med dette syndromet utgjør en liten, heterogen gruppe og det er ingen selvfølge at lærere i barnehage og skole har den kompetansen som er nødvendig for å kunne gi et godt og tilrettelagt skoletilbud.

CHARGE syndrome Research Lab ved Universitetet i Michigan har i samarbeid med et internasjonalt ekspertpanel (der Jude Nicholas fra Statped har deltatt), utviklet en pedagogisk sjekkliste for lærere og andre fagpersoner som jobber i skole og barnehage. Artikkelen skisserer viktige CHARGE-kjennetegn og hvordan man kan ta hensyn til disse i undervisningen, anbefalt kompetanse hos rådgivere/lærere og foreslåtte metoder og strategier for tilrettelegging, i en sjekkliste. Sjekklisten kan brukes som utgangspunkt for kurs og veiledning.

Her finner du sjekklisten (pdf).