The effects of vestibular rehabilitation on dizziness and balance problems in patients after traumatic brain injury: a randomized controlled trial | www.statped.no

The effects of vestibular rehabilitation on dizziness and balance problems in patients after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

En randomisert kontrollert studie som undersøker effekt av gruppebasert vestibulær rehabilitering blant pasienter med traumatisk hjerneskade.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori:

Språk: Engelsk

Forfatter: Maria Sandhaug og Ingerid Kleffelgård mfl.

Utgiver: Journal of Clinical Rehabilitation

I studien deltok totalt 65 pasienter, hvorav 45 var kvinner, med mild til moderat traumatisk hjerneskade. Pasientene opplevde reduksjon av svimmelhet og balanseproblemer under intervensjonen, men med tilbakefall to måneder etter endt deltakelse. Noe som kan indikere at effekt av vestibulær rehabilitering er kortvarig hvis den ikke holdes ved like, eller varer over en lengre periode.

Kontaktperson hos Statped er medforfatter og seniorrådgiver ved avdeling for FoU Maria Sandhaug, postdoktor og PhD.

Kategori:

Svimmelhet, nevrologisk rehabilitering, fysioterapi, postural balanse, traumatisk hjerneskade.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!