Til hovedinnhold

Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Dysleksi, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Artikler, Bokmål, Tidlig innsats
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Norsk tidsskrift for logopedi
  6. Forfatter: Marianne Klem og Bente Hagtvet
Den offentlige debatten om språkkartlegging av barnehagebarn er i stor grad preget av ytterpunkter, og argumentene som brukes for eller mot kartlegging, har ofte grunnlag i ideologiske motsetninger. Det er uheldig for både praksisfeltet og den faglige utviklingen i barnespråkfeltet at denne debatten får være så polarisert. Tidlig språkkartlegging er et komplekst fenomen og i praktisk virksomhet vil vurderingene en gjør, måtte ta hensyn til hele mangfoldet av pro- og contra-argumenter. Vi vil i denne artikkelen drøfte språkkartleggingens rolle i praktisk pedagogisk og spesialpedagogisk virksomhet i lys av prinsippet «til barnets beste». Artikkelen er publisert i Norsk tidsskrift for logopedi. (4/2018) s.11-24

Se Marianne Klems doktorgradsarbeid om temaet.