Til hovedinnhold

Tilpasning av afasitest til norsk

Metodologiske utfordringer og løsninger når en engelsk afasitest skal tilpasses til tolv ulike språk. Mangel på sammenlignbare kartleggingsverktøy er utfordrende. Framskritt krever ofte samarbeid over språk- og landegrenser. Artikkel av Marianne Lind med flere.

Journal of Clinical Linguistics and Phonetics
  1. Kategori: Flerspråklighet, Afasi, Voksne, Artikler
  2. Språk: Engelsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: HTML og PDF
  5. Utgiver: Journal of Clinical Linguistics and Phonetics 2017
  6. Forfatter: Marianne Lind med flere

Mangler sammenlignbare kartleggingsverktøy

For engelsk finnes det mange tester for å kartlegge ulike språklige og psykososiale aspekter ved afasi. Også på norsk har vi et nokså bredt spekter av tester, men svært få av dem er direkte sammenlignbare med tester på andre språk. Og for mange språk i Europa er utvalget av tester svært begrenset.

Både for tverrspråklig afasiforskning og for kartlegging av språkfunksjonen hos flerspråklige personer med afasi trenger vi sammenlignbare kartleggingsverktøy.

Som et første skritt på veien mot å bøte på denne mangelen er en engelskspråklig afasitest – The Comprehensive Aphasia Test (CAT) (en.wikipedia.org) (Swinburn, Porter og Howard, 2004) – i ferd med å bli oversatt og tilpasset til tolv språk i Europa: baskisk, fransk, gresk, katalansk, kroatisk, kypriotisk-gresk, norsk, serbisk, spansk, svensk, tyrkisk og ungarsk. Fra før av finnes testen på dansk og nederlandsk.

Internasjonalt samarbeid

Arbeidet med å tilpasse CAT til alle disse språkene på en slik måte at de ulike versjonene av testen blir direkte sammenlignbare, har foregått innenfor rammene av COST-nettverket Collaboration of aphasia trialists (2013-2017) (aphasiatrials.org). Norge har vært et av medlemslandene med Statped i styringsgruppen.

Tilpasning snarere enn oversettelse

Både språklige og kulturelle ulikheter skaper utfordringer når en test skal tilpasses til et nytt språk. Det holder ikke å oversette de enkelte testoppgavene direkte. Hvilke ord og setningstyper som er vanskelige, varierer mellom språk. Derfor må oppgavene tilpasses det enkelte språket, men på en slik måte at de ulike versjonene av testen blir ekvivalente eller likeverdige.

Underliggende variabler

En fordel med å velge nettopp CAT for å tilpasse til så mange forskjellige språk, er at testoppgavene i CAT er lagd med utgangspunkt i eksplisitte, underliggende variabler, som for eksempel frekvens (hvor vanlig et ord er i språket), billedlighet (hvor lett det er å se for seg hva et ord refererer til) og ordlengde. Utfordringen for de som skal tilpasse testen til et nytt språk, blir dermed å finne ord og setningstyper som er likeverdige med originalversjonens på et slikt underliggende plan.

Utfordringer og løsninger

Arbeidet med å tilpasse CAT til ulike språk i Europa, deriblant norsk, er stadig pågående. Artikkelen i denne ressursen er en drøfting av metodologiske utfordringer som de som arbeider med dette, har støtt på, og hvilke løsninger de har valgt.