Til hovedinnhold

Gjennomgang av fagområdet hørsel i Statped

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Statped gjort en gjennomgang og analyse av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering på fagområde hørsel og innen tegnspråk.

Undersøkelsen har omfattet Statpeds tjenester til barn og unge i barnehage og grunnskole med hørselstap. Resultatene som presenteres i rapporten, bygger på data hentet fra dokumentstudier, spørreundersøkelse og intervjuer. Undersøkelsen er gjennomført i perioden april–juni 2017.

Les Agenda Kaupangs rapport "Gjennomgang av fagområde hørsel" (PDF)