Til hovedinnhold

All Aboard – få alle med

Statped deltok sammen med tre andre organisasjoner i Erasmus-prosjektet All Aboard. Målet var å utvikle og styrke kompetansen om inkluderende læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov.

Gå til All Abords nettside (all-aboard-erasmus.eu)

Fagpersoner fra deltakerorganisasjonene har deltatt i erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling og hospitert hos hverandre på tvers av landegrensene. Erfaringene fra hospiteringsoppholdene danner grunnlag for en samling med gode eksempler på inkluderende praksiser som er publisert på prosjektets nettside, i det vi i prosjektet har kalt «Box of Best Practices».

Prosjektet har utviklet moduler for nettseminarer med inkluderende praksiser som tema og online kursmoduler. Deling av kunnskap er viktig i prosjektet og de gjennomførte nettseminarene og kursmodulene er dermed åpent tilgjengelig på nettsiden.

Prosjektet ble satt i gang i september i 2016 og avsluttet i april 2019.

All Aboard