Til hovedinnhold

Inkluderende læringsfellesskap for barn og unge med nedsatt hørsel som ikke bruker tegnspråk

Litteraturoppsummering med supplerende intervju

  1. Kategori: Hørsel, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped (2020)

Hensikten med denne rapporten var å undersøke hvilken kunnskapsstatus som gjelder for tiltak som bidrar til inkluderende læringsfellesskap i grunnskolen, for barn og unge med medfødt og ervervet hørselsnedsettelse som ikke bruker tegnspråk. Spesielt ville vi se på hvordan digitale læringsverktøy og hørselsteknologi bidrar til å skape inkluderende felleskap. For å belyse dette gjennomførte vi et systematisk litteratursøk og intervjuet fire elever. Litteratursøket resulterte i 15 artikler som er oppsummert i denne rapporten. Samlet sett peker litteraturen på ulike tiltak som bidrar til inkluderende læringsfellesskap for denne elevgruppen.

Tiltakene kan deles inn i syv temaer:

  • holdningsskapende arbeid
  • samarbeid
  • kommunikasjon
  • fysisk organisering
  • teknisk organisering
  • skolepersonalets kompetanse
  • sosial deltakelse og elevens kompetanse.

Det tematiske innholdet i litteraturoppsummeringen understøttes av elevintervjuene.