Til hovedinnhold

Inkludering og deltakelse i ordinær opplæring

Et sentralt mål i norsk skole er inkludering, som innebærer at også elever med spesialpedagogiske behov skal kunne delta mest mulig i et faglig og meningsfullt klassefellesskap.

  1. Kategori: Utviklingshemming, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped
  6. Forfatter: Espen Egeberg og Finnborg Scheving

Det kan være til dels store forskjeller i forutsetningene til disse elevene og resten av klassen, noe som kan gjøre det utfordrende med faglig felles og deltakende undervisning. I dette prosjektet ble det testet praktiske organiseringer og tilpasninger som ga mulighet for elever med utviklingshemning eller autisme å arbeide meningsfullt med felles tema og innhold, og å delta i felles læringsaktiviteter i klassen. Erfaringene fra prosjektet viser gode muligheter for dette. Rapporten beskriver erfaringer både med praktiske muligheter og ulike utfordringer.