Til hovedinnhold

iPad i undervisningen – et bidrag til inkludering og deltakelse?

Pilotprosjektet undersøket hva eleven selv, lærere og rektor mener er viktig for at bruk av iPad bidrar til at elever med lese- og skrivevansker får økt mulighet til deltakelse i klassens faglige og sosiale fellesskap.

Last ned rapporten fra prosjektet her.

Prosjektperiode: august 2018 – september 2019 Prosjektleder: Espen Langbråten Wilberg Eksternt samarbeid: Universitetet i Agder