Jeg Vet | www.statped.no

Jeg Vet

"Jeg Vet" er en ny gratis læringsressurs for skoler og barnehager som skal forebygge vold, overgrep og mobbing ved å gi barn økt kunnskap om temaene.

Tegning av en naken mann, på en tavle, og et barn som står ved siden av.
Ressursen inneholder alderstilpassede læringsopplegg om vold, overgrep og mobbing til barnehage, småskole, ungdomsskole og videregående. Den inneholder lærerveiledninger og informasjon om hva man gjør dersom man er bekymret for et barn. 

Ressursen er laget av Salaby (Gyldendal) på oppdrag fra Bufdir i samråd med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Dette på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Siw Askheim fra Statped har bidratt i arbeidet. Dette er et aktuelt tema for barn med spesielle behov. For at utbyttet av undervisningsprosjektet blir så godt som mulig, er det viktig å sørge for god kunnskap om tilrettelegging for disse barna.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!