Kunnskapsoversikt forskningsfunn hørsel | www.statped.no

Kunnskapsoversikt forskningsfunn hørsel

Fakta og tilgjengelighet

Omslagsbilde

Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bokmål

Språk: Norsk

Forfatter: J​ohan Hjulstad, Gry Mette D Haugen, Sigrid Elise Wik, Anne Hildrum Holkesvik og Patrick Kermit.

Utgiver: NTNU Samfunnsforskning, 2015

​Forskning om hvordan hørselshemmede barn og unge med store og små hørselstap har det på skolen og i barnehagen, tegner et bilde av at de jevnt over strever mer i skolen enn elever uten hørselshemninger. Prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt over forskning som sier noe om opplæringspraksiser som fungerer godt for barn og unge med hørselshemninger, det vil si praksiser som sikrer at opplæringsmålene i skolens fag- og rammeplaner blir oppfylt.


Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!