Til hovedinnhold

Kunnskapsoversikt forskningsfunn hørsel

Omslagsbilde
  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bokmål
  2. Språk: Norsk
  3. Utgiver: NTNU Samfunnsforskning, 2015
  4. Forfatter: J​ohan Hjulstad, Gry Mette D Haugen, Sigrid Elise Wik, Anne Hildrum Holkesvik og Patrick Kermit.

​Forskning om hvordan hørselshemmede barn og unge med store og små hørselstap har det på skolen og i barnehagen, tegner et bilde av at de jevnt over strever mer i skolen enn elever uten hørselshemninger. Prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt over forskning som sier noe om opplæringspraksiser som fungerer godt for barn og unge med hørselshemninger, det vil si praksiser som sikrer at opplæringsmålene i skolens fag- og rammeplaner blir oppfylt.