Til hovedinnhold

Kunnskapsoversikt forskningsfunn synshemming

Omslagsbilde - fra en lekeplass
  1. Kategori: Syn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bokmål
  2. Språk: Norsk
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: NTNU Samfunnsforskning, 2015
  5. Forfatter: Oliv Klingenberg, Anna M Kittelsaa, Anne Hildrum Holkesvik, Sigrid Elise Wik og Patrick Kermit.
​Forskning om hvordan barn og unge med ulike grader av synshemming har det i barnehagen og på skolen, tegner et bilde av at synshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt over forskning som sier noe om opplæringspraksiser som fungerer godt for synshemmede barn og unge, det vil si praksiser som sikrer at opplæringsmålene i rammeplaner i barnehage og skolens fag- og rammeplaner blir oppfylt.