Til hovedinnhold

Matematikkvansker - forståelse, utredning og tiltak

Et casebasert kompetanseutviklingsprosjekt for PP-tjenester og skoler i Vestfold. Prosjektet har jobbet med å knytte teori om matematikkvansker til lokale eleveksempler. Slik håper vi å bidra til at kunnskapen lettere blir en del av skolers og PP-tjenestens arbeidshverdag.

Foto: Forsiden av prosjektrapporten
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Bokmål
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped
  4. Forfatter: Irina Jensø og Jan Arne Handorrf

Mål for prosjektet:

  • Økt kunnskap om ulike former for matematikkvansker og hvordan disse kommer til uttrykk
  • Bredere kompetanse i kartlegging og utredning av matematikkvansker
  • Økt kunnskap om gode tiltak i møte med ulike utfordringer i matematikkfaget.

Under gjennomføringen er det lagt særlig vekt på å sikre elevenes medvirkning og å utarbeide gode rutiner for planlegging og evaluering. Vi ser i praksis at dette er områder som ofte får for lite oppmerksomhet.