Matematikkvansker - forståelse, utredning og tiltak | www.statped.no

Matematikkvansker - forståelse, utredning og tiltak

Et casebasert kompetanseutviklingsprosjekt for PP-tjenester og skoler i Vestfold. Prosjektet har jobbet med å knytte teori om matematikkvansker til lokale eleveksempler. Slik håper vi å bidra til at kunnskapen lettere blir en del av skolers og PP-tjenestens arbeidshverdag.

Fakta og tilgjengelighet

Foto: Forsiden av prosjektrapporten

Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Bokmål

Format: PDF

Forfatter: Irina Jensø og Jan Arne Handorrf

Utgiver: Statped

Mål for prosjektet:

  • Økt kunnskap om ulike former for matematikkvansker og hvordan disse kommer til uttrykk
  • Bredere kompetanse i kartlegging og utredning av matematikkvansker
  • Økt kunnskap om gode tiltak i møte med ulike utfordringer i matematikkfaget.

Under gjennomføringen er det lagt særlig vekt på å sikre elevenes medvirkning og å utarbeide gode rutiner for planlegging og evaluering. Vi ser i praksis at  dette er områder som ofte får for lite oppmerksomhet. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!