Om utredning av behov for tilleggstimer for elever som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i grunnopplæringen | www.statped.no

Om utredning av behov for tilleggstimer for elever som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i grunnopplæringen

Oppdrag 2021-019 01.10.2021

Fakta og tilgjengelighet

forsidebilde av rapporten

Kategori: Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Kunnskapsdepartementet arbeider med å følge opp forslagene i NOU 2019: 23 Ny opplæringslov.

I den forbindelse fikk Udir og Statped i oppdrag å utrede om det er behov for tilleggstimer for opplæring i ASK på lik linje med opplæring i punktskrift. Kunnskapsdepartementet ønsket å utrede hvilket behov det er for også å gi egne vedtak med tillegg i totaltimetallet for opplæring i ASK. Rapporten ble levert Kunnskapsdepartementet i oktober 2021, og skal inngå i departementets beslutningsgrunnlag for endringer i opplæringsloven.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!