Til hovedinnhold

Problematic School Absenteeism -Improving Systems and Tools

Rapport fra det nordiske Erasmus+ -prosjektet om problematisk skolefravær - forbedring av systemer og verktøy, i denne rapporten er det en oversikt over eksisterende definisjoner og teorier om skolefravær.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker
  2. Språk: Engelsk
  3. Størrelse: 120 sider
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped, 2021

Den prøver også å bestemme definisjoner og forståelsesrammer oversett i litteraturen/forskningen. Resultatet er å komme frem til fellesnevnere og forståelsesrammer i og på tvers av de nordiske landene