Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle | www.statped.no

Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

Fakta og tilgjengelighet

Forside av rapporten

Kategori: Syn, Barnehage, Bøker/hefter, Aktiviteter i dagliglivet (ADL), Tidlig innsats, Brukerhistorier

Språk: Norsk

Forfatter: Bente Corneliussen og  Torill Skjærseth

Utgiver: Statped med støtte fra Ekstrastiftelsen

Å være født blind eller sterkt synshemmet, innebærer store utfordringer for barnet når det gjelder samspillet med andre barn. Det blinde barnet har ikke mulighet til å delta i lek med andre barn uten tett oppfølging og støtte fra foreldre eller en god pedagog. Et barn som ikke ser kan heller ikke forstå hva lek er. Synet gir oversikt og forståelse på et øyeblikk. Hørselen er flyktig og gir ikke samme informasjon om hva som foregår. Små barn som er blinde, trenger erfaringer med jevnalderrelasjoner for å være inkludert i felleskapet.

I denne veilederen framheves betydningen av å delta, viktigheten av jevnalderrelasjoner og de utfordringer barn som er blinde, har. Lek er basert på visuell imitasjon, og det gir tema for seende barns lek. Blinde barn trenger tilrettelegging slik at de kan oppleve gleden i å leke med jevnaldrende.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!