Til hovedinnhold

Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

Forside av rapporten
  1. Kategori: Syn, Barnehage, Veiledere, Aktiviteter i dagliglivet (ADL), Tidlig innsats, Brukerhistorier
  2. Språk: Norsk
  3. Utgiver: Statped med støtte fra Ekstrastiftelsen
  4. Forfatter: Bente Corneliussen og  Torill Skjærseth

Å være født blind eller sterkt synshemmet, innebærer store utfordringer for barnet når det gjelder samspillet med andre barn. Det blinde barnet har ikke mulighet til å delta i lek med andre barn uten tett oppfølging og støtte fra foreldre eller en god pedagog. Et barn som ikke ser kan heller ikke forstå hva lek er. Synet gir oversikt og forståelse på et øyeblikk. Hørselen er flyktig og gir ikke samme informasjon om hva som foregår. Små barn som er blinde, trenger erfaringer med jevnalderrelasjoner for å være inkludert i felleskapet.

I denne veilederen framheves betydningen av å delta, viktigheten av jevnalderrelasjoner og de utfordringer barn som er blinde, har. Lek er basert på visuell imitasjon, og det gir tema for seende barns lek. Blinde barn trenger tilrettelegging slik at de kan oppleve gleden i å leke med jevnaldrende.