Til hovedinnhold

Tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole

Rapport fra kartlegging av tegnspråkopplæring i barnehage og grunnskole.

Bilde av forside til rapporten
  1. Kategori: Hørsel, Tegnspråk
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped FoU (2019)

I 2019 publiserte Statped en rapport fra et kartleggingsarbeid vedrørende tegnspråkopplæring i norske barnehager og grunnskoler. Kartleggingen viste store variasjoner i innholdet i de sakkyndige utredningene fra PPT som tilkjennegir at det synes å herske en del forvirring i PPT om hva som er hensikten med, innholdet i og praktiseringen av § 2-6 i opplæringsloven. Det kommer også frem at det er store variasjoner når det gjelder realisering av elevens rett til å få sin opplæring på tegnspråk i praksis. For mange av elevene med tegnspråk betyr dette at de har redusert tilgang til de læringsfellesskapene som etableres i klasserommet. Resultatene viser også at det er behov for mer forskning for å dokumentere hvordan rettighetene ivaretas og realiseres i det pedagogiske tilbudet til barnet/eleven.