Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen | www.statped.no

Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen

Rapport fra prosjekt i Frogn kommune som har hatt et ønske om felles rutiner og god pedagogikk ved oppstart i barnehagene for barn med flerspråklig bakgrunn og som har søkt Statped om hjelp til et utviklingsprosjekt.

Fakta og tilgjengelighet

Forside til rapporten

Kategori: Flerspråklighet, Barnehage, Bøker/hefter

Språk: Norsk

Pris: Gratis

Format: PDF

Forfatter: Finnborg Scheving og Espen Egeberg

Utgiver: Statped, 2018

Prosjektet har hatt som mål å øke bevissthet og pedagogisk kompetanse hos ansatte gjennom innsikt i barnets og familiens bakgrunn, og samarbeid om utprøving av pedagogisk tilrettelegging.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom ansatte i PPT, Spesialpedagogisk team, ansatte i barnehagene i Frogn kommune og Statped. Tre barnehager i kommunen (som har flest flerspråklige barn) er pilotbarnehager og har gjennomført utprøvingen. Styrere og barnehagelærere fra alle tre barnehagene har, i tillegg til ansatte i spesialpedagogisk team, vært aktivt med i utforming av prosjektet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!