Til hovedinnhold

Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen

Rapport fra prosjekt i Frogn kommune som har hatt et ønske om felles rutiner og god pedagogikk ved oppstart i barnehagene for barn med flerspråklig bakgrunn og som har søkt Statped om hjelp til et utviklingsprosjekt.

Forside til rapporten
  1. Kategori: Flerspråklighet, Barnehage, Bøker/hefter
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped, 2018
  6. Forfatter: Finnborg Scheving og Espen Egeberg

Prosjektet har hatt som mål å øke bevissthet og pedagogisk kompetanse hos ansatte gjennom innsikt i barnets og familiens bakgrunn, og samarbeid om utprøving av pedagogisk tilrettelegging.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom ansatte i PPT, Spesialpedagogisk team, ansatte i barnehagene i Frogn kommune og Statped. Tre barnehager i kommunen (som har flest flerspråklige barn) er pilotbarnehager og har gjennomført utprøvingen. Styrere og barnehagelærere fra alle tre barnehagene har, i tillegg til ansatte i spesialpedagogisk team, vært aktivt med i utforming av prosjektet.