Til hovedinnhold

Vi vil også lære! Gi oss digitale dingser. Da lærer vi lettere.

Den siste tiden har bruk av teknologi i skolen fått positiv oppmerksomhet fra engasjerte pedagoger, men også kritikk fra eksperter på høgskoler og universiteter. Brukerperspektiv som kan bidra til nyanseringer, samt refleksjon rundt suksessfaktorer for god pedagogisk bruk, er mangelvare.

To gutter som samarbeider med pc
  1. Kategori: Språkforstyrrelser, Dysleksi, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Artikler, Læringsstrategier, Brukerhistorier
  2. Språk: Norsk
  3. Utgiver: Psykologi i kommunen
  4. Forfatter: Bjørgulv Høigaard, Gitte Gjersdal, Stian Barbo Valand og Anne Helene Strand-Andersen

Vi presenterer her noen elevstemmer når det gjelder bruk av digitale lære- og hjelpemidler (DLH). Stemmene kommer fra elever som har utfordringer med lesing, skriving og læring og som har rett til spesialundervisning. Vi har høstet erfaringer gjennom arbeid med elevopplæring. Mestring i læringsarbeidet gjennom bruk av DLH, i og utenfor klasserommet knyttes til elevinvolvering og til metodisk bruk som er erfarings- og forskningsmessig basert.

Anne Helene Strand-Andersen, Bjørgulv Høigaard, Gitte Gjersdal og Stian Barbo Valand (2019). Psykologi i kommunen nr. 1.