Til hovedinnhold

Videomodellæring og sosiale kommunikasjonsferdigheter

Videomodellæring og trening for å styrke sosiale kommunikasjonsferdigheter hos en tospråklig elev med autismespekterforstyrrelser (ASF). Artikkel av Meral Özerk og Kamil Özerk.

Logo iejee.com med bokstavene IEJEE
  1. Språk: Engelsk
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: International Electronic Journal of Elementary Education
  4. Forfatter: Meral Özerk og Kamil Özerk

Ved hjelp av videomodellæring kan barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) lære ferdigheter og væremåter. Det skjer ved å observere og imitere spesifikk atferd som blir vist via korte filmsnutter på en PC eller iPad. Det gir barna informasjon om:

  • hvordan en ønsket atferd skal utformes
  • når den skal forekomme
  • hvilke konsekvenser atferden vil få

Metoden tar utgangspunkt i den visuelle styrken de fleste barn med ASF har. Videomodellæring kan brukes til:

  • å lære ny atferd som ikke eksisterer i barnets atferdsrepertoar, men som er innenfor rekkevidde
  • å forbedre en atferd som allerede er i barnets atferdsrepertoar

Artikkelen baserer seg på en single casestudie av videomodellæring. Målet var å lære en ni år gammel tospråklig gutt med ASF sosiale kommunikasjonsferdigheter.