Forskning og utvikling – hørsel | www.statped.no

Forskning og utvikling – hørsel

Bidrag til at barn og unge med nedsatt hørsel kan utvikle språk, samle erfaringer og tilegne seg regler for samspill. 

Lærte alle barna tegnspråk

Tre skular og ein barnehage på Vestlandet har det siste halvanna året testa ut å lære teiknspråk til alle barn og tilsette. Slik inkluderer dei barn med nedsett høyrsel. Prosjektet er radikalt, seier NTNU-professor.

Forskning.no

Kva er viktig for dei minste med høyrselshemming?

– Målet må vere at barn får den hjelpa og støtta dei treng, men at dei merker minst mogleg til tiltaka, seier Siv Hillesøy. 

Forskning.no

Nedsett høyrsel kan påverke skuleresultat

Elevar med høyrselshemming har dårlegare skuleresultat enn andre elevar. Dei med lett høyrselstap får truleg for lite merksemd i skulen, for dei presterer dårlegare enn elevar med moderat høyrselstap.

Forskning.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!