Flerfaglig samarbeid i Statped ved oppfølging av barn med auditiv prosesseringsvanske (APD)

Forskning viser at APD ofte sameksisterer med andre funksjonsvansker. Dette utviklingsarbeidet skal se på hvordan vi kan ivareta barnets sammensatte utfordringer i et helhetsperspektiv.

Prosjektets målsetting

I henhold til virksomhetsplanens hovedmål 2 skal Statped videreutvikle spisskompetanse innen de fastsatte spesialpedagogiske fagområdene, der APD inngår som et spisskompetansefelt. Statped skal videre være en bidragsyter til kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring på disse områdene.
Målsettingen med dette utviklingsarbeidet er å fremme spisskompetanse om APD i et flerfaglig perspektiv.

Prosjektets faser

Prosjektet starter med et litteratursøk der vi forsøker å skaffe oss informasjon om hvordan APD følges opp i andre fagmiljøer, for deretter å teste ut tiltak på 3-5 enkeltindivider. Tiltaksutprøvingen skal gjennomføres etter en flerfaglig vurdering av samlet dokumentasjon om barnet. Resultatene skal munne ut i en rapport med mulige forslag om endret praksis.

Prosjektperiode: Mai 2019 – Juni 2021

Prosjektleder: Eric Holm Andersen, Statped

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!