Statpeds tjenester til samisktalende barn og unge | www.statped.no

Statpeds tjenester til samisktalende barn og unge

Prosjektet Statpeds tjenester til samisktalende barn og unge har som hensikt å få økt forståelse for hvordan Statped ivaretar samisk språk i sin forvaltning og tjenester som angår samiskspråklige brukere. Et samlet kunnskapsgrunnlag vil være en god støtte for utvikling av Statpeds tjenestetilbud for denne målgruppen. Målet er å kartlegge Statpeds forvaltning og tjenester i samiskspråklige saker med følgende delspørsmål: 

  • Hvilket veiledningsbehov formidler kommuner og fylkeskommuner at de ønsker fra Statped i sammenheng med sitt arbeid med samiskspråklige brukere i og utenfor det samiske forvaltningsområdet?  
  • Hvilken praksis har de ulike regionene på oppdragshåndtering og organisering av tjenester til samiskspråklige brukere? 
  • Er deforskjeller og eventuelt hva består den i, mellom tjenestene som gis fra Statped til sørsamiskspråklige, lulesamiskspråklige brukere og nordsamiskspråklige brukere? 

Prosjektgruppen består av Solvår Knutsen Turi, Ann Bente Johansen, Inger Ellen Marja Eira og Tone Salomonsen. 

Prosjektleder: Solvår Knutsen Turi, Statped
Prosjektperiode: november 2019 - mai 2020

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!