Tastaturbo

Tastaturbo er et nettbasert tastaturtreningsprogram. Her trenes touch-metoden gjennom flere leksjoner. Gjennomgangsfiguren Tastaturbo får ulike utfordringer i leksjonene.
Programmet er spesielt utviklet for elever på småtrinnet. Målet er å automatisere tastaturferdighetene. Tastaturbo er universelt utformet. Tastataturbo er for alle elever i et inkluderende læringsmiljø.

Sammen med nettressursen vil det finnes en lærerveiledning.

Prosjektperiode: mai 2019 – november 2020

Prosjektleder: Kristine Gerhardsen, Statped

Prosjektmedarbeidere: Tonje Næsheim og Henning Andersen Ervik, Statped