Tolking for barn | www.statped.no

Tolking for barn

Tegning som viser noen voksne som lærer barn tegnspråk

For mange hørselshemmede er tolk nøkkelen til inkludering, utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet. Men hvordan fungerer tolking for barn? Det overordnede målet med prosjektet «Den fødte tolkebruker?» er å skape bevissthet og kunnskap om tolkemediert samhandling med barn. Hørselshemmede barn har rett til tolk både i fritid og i opplæring, men det kan synes tilfeldig hvilken veiledning barn og voksne får når det gjelder samhandling med tolk. Prosjektet skal resultere i konkrete ressurser som samtale- og informasjonsmateriell.

Det første prosjektmøte med representanter fra Norges døveforbund, Norges døveforbunds ungdom, Statped hørsel, NTNU tegnspråk og tolkeutdanning og NAV Tolketjeneste ga oss god pekepinn for veien videre. Vi vet for lite om hvordan tolking for barn fungerer og hva som kreves for at det skal fungere. Vi har store forhåpninger om at dette prosjektet skal resultere i praksisbasert kunnskap på feltet. 

Prosjektperiode: 2018- 2021
Prosjektleder: Line Beate Tveit

I samarbeid med Norges døveforbund, finansiert av Extrastiftelsen

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!