Autisme og pedagogikk | www.statped.no

Autisme og pedagogikk

Bok om teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser (ASF), skrevet av Meral og Kamil Özerk. Boka er den første i Norge som ser på autismespekteforstyrrelser hos barn fra et pedagogisk perspektiv.

Fakta og tilgjengelighet

bokomslag, kolibri og blomst

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter

Språk: Bokmål

Pris: 429 kroner

Størrelse: 280 sider

Forfatter: Meral Øzerk og Kamil Øzerk

Utgiver: Cappelen Damm

Forskning og utvikling

Øzerk, Meral og Øzerk, Kamil (2013). Autisme og pedagogikk: teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser (ASF). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Forfatterne har lagt hovedvekt på funksjonsvurdering, utredning, læring og pedagogisk-metodisk tilrettelegging for barnas læring og utvikling. Metodene og modellene er spesielt rettet mot barn med moderat og alvorlig grad av autisme med manglende eller svake verbalspråklige ferdigheter.

Autismespekterforstyrrelser er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Begrepet rommer både autisme, Asperger syndrom og atypisk autisme. Denne diagnosekategorien øker mye både nasjonalt og internasjonalt. Det å ha autisme representerer store utfordringer både for individet selv, deres familier, utdanningsinstitusjoner og for samfunnet. 

Boka henvender seg til alle yrkesgrupper som på en eller annen måte er involvert i livet til barn med autisme i barnehage og skole. Pedagogisk-psykologiske rådgivere, psykologer, spesialpedagoger, logopeder, barnehagelærere, lærere og helsesøstre er noen av dem som vil ha glede av å lese den.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!