En inkluderende skole? | www.statped.no

En inkluderende skole?

Å etablere et inkluderende læringsmiljø er en av skolens store utfordringer. Boken «En inkluderende skole?» er en analyse av begrepet inkludering. Den retter søkelyset mot to aktuelle ytterpunkter i forståelsen av begrepet: det ideologiske perspektivet, og det erfarte perspektivet. 

Fakta og tilgjengelighet

To jenter sett bakfra sitter på avstand fra andre elever

Kategori: Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Bokmål

Språk: Bokmål

Format: Heftet

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen

Utgiver: Cappelen Damm

Forskning og utvikling

Olsen, Mirjam Harkestad 2013. En inkluderende skole? Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Boken er todelt, hvor første del analyserer og diskuterer begrepet inkludering. I del to beskrives en livshistoriestudie. En alvorlig ulykke snudde livet opp-ned for en ung elev. Hans fortelling analyseres inn mot teorier om inkludering og tilgrensende tema som selvbestemmelse, fremmedhet og stigma.

På grunnlag av forskning søker boken å bidra til en kunnskapsutvikling, først og fremst på det spesialpedagogiske området. Men gjennom den unike elevfortellingen grenser boken også opp mot både helse- og sosialfag. 

Bokens tematikk og empiriske utgangspunkt gjør den godt egnet for forskere, lærere og studenter innenfor pedagogiske, spesialpedagogiske, helsefaglige og sosialfaglige masterprogrammer.

Mirjam Harkestad Olsen er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, med ansvar for masterstudiet i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. I tillegg har hun en delstilling i Statped nord, hvor hun jobber med fagutvikling. Hennes forskningsinteresser er skolerelaterte spørsmål, primært innenfor fagområde spesialpedagogikk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!