Andre utfordringer knyttet til hørsel

I tillegg til vanlig hørselstap kan det forekomme andre utfordringer med hørselen. Dette kan hemme kommunikasjon og deltakelse.