Til hovedinnhold

Lek – barn med nedsatt hørsel

Når barn har et hørselstap, er det lett å gå glipp av replikker eller deler av replikker. Dette kan skape misforståelser, som igjen kan gjøre leken vanskelig slik at barn kan slutte å leke.

Lekekamerater kan oppfatte det slik at leken går trått eller at barnet med nedsatt hørsel er «vanskelig» å leke med. Det kan være utfordrende å skape effektiv kommunikasjon i lek hvor noen har nedsatt hørsel. Lek i støyfylte omgivelser blir særlig vanskelig.

Utfordringene i lek kan ha sammenheng med barnets mulighet til

  • å få nok språklige erfaringer fra dagligdagse gjøremål som barna kan bearbeide og teste ut i leken
  • å få nok språklige erfaringer med ulike typer lek generelt, og vite hva jevnaldrende barn er opptatt av og liker å gjøre
  • å komme i gang med, opprettholde og få med seg endringer i leken
  • å få til god kommunikasjon og godt samspill med andre
  • å få riktig mengde og riktig type voksenstøtte i begynnelsen slik at en sikrer tilstrekkelig hjelp ved overganger i leken, og unngår misforståelser på grunn av hørselsnedsettelsen