Lovverk | www.statped.no

God skolestart med nedsett høyrsel

Lovverk

I overgangen mellom barnehage og skole har barn med nedsett høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende med. Ikkje alle lovar, reglar og rettar er aktuelle for alle. Her har vi laga ei oversikt som kan vere til hjelp for å orientere seg i lovverket. 

Nokre rettar gjeld særskilt for elevar som har nedsett høyrsel.

Opplæringslova

Opplæringslova handlar om rettar og plikter som er knytt til opplæring og skolegang i Noreg. Kapitla i opplæringslova har paragrafar som omhandlar tema og gir føringar som har betyding for elevar med nedsett høyrsel i overgangen mellom barnehage og skole.

Kapittel 1: Formål, verkeområde og tilpassa opplæring m.m.

Kapittel 2. Grunnskolen (skolestart, fritak og språkval)

Kapittel 5. Spesialundervisning

Kapittel 6. Samisk opplæring

Kapittel 8. Organisering av undervisninga

Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

Side 6 av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!