Hørselstap i grunnskolealder

For at en elev med hørselshemming skal lære og utvikle seg må skolen legge til rette for at eleven opplever seg som inkludert i skolefellesskapet. God inkludering og trivsel skjer gjennom språklig, sosial, teknisk og fysisk tilrettelegging

Se hvordan tilrettelegge for hørselshemmede elever i skolen

Vanlige norske uttrykk på tegnspråk

Kjennskap til flertydighet i språket inngår i all lese- og skriveferdighet. Her finner du 106 norske uttrykk forklart på både tegnspråk og norsk. Ressursen kan brukes til leseforståelse og skriveferdigheter. Passer for elever fra 5. trinn. 

Gå til nettstedet

Mobbing er vondt

Historier, kortfilmer sanger og tips mot mobbing på tegnspråk. Samt en liste med noen av tegnene som brukes i historiene og filmene. Ressursen kan brukes til samtale om temaet og til egen refleksjon.

Gå til nettstedet

Kven gjer kva i overgangen til vidaregåande opplæring

Innsøking og overgangen til vidaregåande opplæring går ikkje alltid knirkefritt for elevar med syns- eller hørselshemming. Ei av utfordringane er at mange aktørar er involvert. Hordaland har klåre rutinar for kven som gjer kva. Dei kan også nyttast i andre fylke.

Les om kven som må gjere kva