Til hovedinnhold

Hjelp til kommunikasjon for døve innvandrere

Døve asylsøkere befinner seg i en utfordrende kommunikasjonssituasjon når de kommer til Norge. De har derfor andre forutsetninger til å forstå det norske samfunnet. Statpeds to tegnspråklige ressurser for døve innvandrere kan være til god hjelp.

På samme måte som talespråk, har ulike land sine egne tegnspråk. Utfordringen for døve innvandrere er finne tolker som kan den døves tegnspråk fra hjemlandet. Dette skaper utfordrende kommunikasjonssituasjoner, som igjen kan true innvandrernes rettssikkerhet.

Tegnspråklige ressurser

Statped har utviklet to tegnspråklige ressurser for voksne døve innvandrere, i nært samarbeid med personer som arbeider med innvandrere og innvandrerne selv. Begge ressursene er på norsk tegnspråk med norsk tale. I Norge kan også egne seg godt for hørende innvandrere som trenger informasjon om det norske samfunnet, da ressursen baserer seg på en visuell framstilling av aktuelle tema.

Norsk samfunnskunnskap på tegnspråk

I Norge er basert på læreplanen «50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere» og tar for seg informasjon om det norske samfunnet, tilrettelagt med godt og enkelt språk. Det er lagt stor vekt på visuell framstilling ved utstrakt bruk av film, animasjoner, foto og tegninger. På den måten får innvandrerne utbytte av innholdet selv om de ikke oppfatter alt som blir sagt på norsk tegnspråk eller på norsk tale. Ressursen har en utfyllende lærerveiledning.

I Norge er et prosjekt støttet av ExtraStiftelsen. Viktige samarbeidspartnere har vært Skullerud voksenopplæringssenter, Enhet for voksenopplæring (EVO), rådgivningstjenester, tolketjenesten, Oslo døveforening og Rycon.

Visuell tegnordbok

Visuell tegnordbok er en ordbok hvor du ved hjelp av bilder får det norske ordet, lyden og tegnet på norsk tegnspråk, og som gir et godt utgangspunkt for enkel kommunikasjon med døve innvandrere. Tema er mat, drikke og kjøkkenutstyr. Når et tegn vises, kommer også det norske ordet opp, både i skriftlig og muntlig form. «Søkeordene» er bilder, så du trenger ikke kunne norsk for å søke opp ord. Ressursen kan derfor også være nyttig for analfabeter.

Har du spørsmål om disse ressursene? Ta kontakt med oss på e-post erher@statped.no.