Hva er hørseltap?

Vi har lett tilgang på kunnskap om lyd og hørselens betydning. Hverdagen er full av eksempler på at vi ikke omsetter kunnskapen i praksis. Nedsatt hørsel blir fort ignorert. Prøv hørselssimulatoren – for å få en anelse om hva nedsatt hørsel innebærer.

Hørsel er en av de viktigste sansene for

  • å utvikle språk
  • å samle erfaringer
  • å utvikle regler for samspill med andre
  • å kunne orientere seg
  • varsling
  • god motorisk utvikling

Konsekvensene av et uoppdaget eller ignorert hørseltap kan gi alvorlige følger. Et hørseltap krever vedvarende oppmerksomhet fra omgivelsene. God tilrettelegging kan langt på vei gi en person med nedsatt hørsel muligheter for full deltagelse i samfunnet.