Hørselstap og grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter avgjørende forutsetninger for læring i alle fag, men hørselshemmede elever strever ofte mer enn andre med å utvikle disse.

Utfordringen er ofte knyttet til forholdene for god dialog og språkutvikling. 

Definisjon av ferdighetene