De orale metodene | www.statped.no

Hovedmetoder i lytte- og taletrening

De orale metodene

De orale metodene er et fellesbegrep for flere ulike metoder, men felles for dem alle er at de ikke bruker tegnspråk. Barnet skal utelukkende lære å samhandle på talespråk og lære å lytte og tale. Hvor stor rolle synet og munnavlesning får lov til å spille, varierer etter hvilken metode det er snakk om. Imidlertid viser forskningen at barn som hadde hatt CI i tre år, hadde større språkforståelse ved bruk av både munnavlesning og hørsel enn bare ved hørselen alene.

 Det finnes flere orale undervisningsopplegg, treningsopplegg og terapi som skal gjøre det mulig for døve barn å tilegne og/eller lære seg talespråk. Men det er lite forskning om effekten av de forskjellige metodene. Vi mangler beskrivelser av hva som karakteriserer taleutvikling hos oralt opplærte hørselshemmete. 

I dag ser vi en utbredelse av orale undervisningsmetoder, nettopp fordi det antas at det er større muligheter for suksess med dagens høretekniske utstyr, enn det som var mulig tidligere. Men det må tilføyes at, i kontrast til tidligere, vektlegger dagens orale metoder kommunikasjon i naturlige situasjoner i familien, framfor drill og trening hos en terapeut.

Side 3 av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!