Lyttingens plass i bimodal tospråklighet | www.statped.no

Hovedmetoder i lytte- og taletrening

Lyttingens plass i bimodal tospråklighet

Noen foreldre velger bimodal tospråklighet for sitt barn, med eller uten CI. Med hjelp av CI og et godt tilrettelagt språkmiljø og opplæring skal det være mulig å oppnå gode tegnspråklige og talespråklige ferdigheter. Karlstad modellen er et eksempel på et taletreningsprogram som også brukes for døve barn med CI som ikke spontant tilegner seg talespråk. Det er mulig å inkludere denne modellen i en tospråklig tilnærming. Språktreningen inngår i hverdagen og utføres av mennesker som er viktige for barnet. Gjennom samhandling utvikles ny språklig adferd hos barnet.

Som sagt, en bimodal tospråklig tilnærming til utvikling av talespråk skal inkludere elementer fra både den orale tilnærmingen og TK, alt etter barnets evner, ferdigheter og behov.

Side 8 av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!