Til hovedinnhold

Hvordan fungerer hørselen?

Hørsel er en av de viktigste sansene for

  • å utvikle språk
  • å samle erfaringer
  • å utvikle regler for samspill med andre
  • å kunne orientere seg
  • varsling
  • god motorisk utvikling

Konsekvensene av et uoppdaget eller ignorert hørseltap kan gi alvorlige følger. Et hørseltap krever vedvarende oppmerksomhet fra omgivelsene.

God tilrettelegging kan langt på vei gi en person med nedsatt hørsel muligheter for å delta i samfunnet fullt og helt.

Lyd

Normal hørsel

Nedsatt hørsel

Hjelpemidler