Kulturtreffet

Kulturtreffet 2020 er avlyst som ledd i å stoppe spredning av koronavirus.

Kulturtreffet er et arrangement for tegnspråklige elever i 1.–10. klasse fra hele landet. Vi vurderer å arrangere et digitalt kulturtreff høsten 2020. 

Plakatkonkurransen er IKKE avlyst. Vi trenger deres forslag til plakater, og ny frist for innlevering er 20. juni 2020.

Ragna hilser

Ronny Patrick hilser

Ipek hilser

Se noen glimt fra Kulturtreffet